Onderwijskundige begeleiding2021-08-27T19:13:32+02:00

Onderwijskundige begeleiding
Stepping Stones biedt  (mede door middel van samenwerking met collega’s) ook onderwijskundige begeleiding voor kinderen, tieners en studenten aan. Denk hierbij aan begeleiding die erop gericht is leerlingen te leren hoe ze huiswerk moeten plannen, leren en maken. Verder kan bijvoorbeeld ook kan hulp en uitleg geboden worden bij het de planning en organisatie van: spreekbeurten, werkstukken, boekverslagen, profielwerkstukken en scripties.

Individuele coaching van leraren, waarbij het optimaliseren van het functioneren van de leerkracht centraal staat. Tijdens het kennismakingsgesprek met de directie en/ of leerkracht wordt informatie uitgewisseld. Kernwoorden hierbij zijn het concretiseren van de hulpvraag, de gewenste doelen formuleren en het maken van een actieplan. Het actieplan wordt eventueel teruggekoppeld naar de directie. Het coachingstraject bevat meestal een of meerdere observaties in de klas, waarbij gelet kan worden op specifieke zaken als:

  • Effectief leerkracht gedrag
  • Communicatieve vaardigheden
  • Instructievaardigheden
  • Klassenmanagement etc.

Misschien bent u leraar op een basisschool en herkent u dit:

  •  ‘Ik werk sinds kort op een nieuwe school. De cultuur en manier van werken is heel anders dan ik gewend ben. Ik heb er veel moeite mee een plekje te vinden. Ik weet niet goed hoe ik mezelf kan zijn en tegelijkertijd een deel van het team kan uitmaken.’
  • ‘De werkdruk is enorm; de directie wil van alles, ouders stellen hoge eisen, er zitten veel kinderen in mijn klas die extra aandacht nodig hebben, soms weet ik gewoon niet meer hoe ik het allemaal kan bolwerken’.

Titel

Ga naar de bovenkant