Trainingen m.b.t. communicatie, samenwerking en sfeer verbeteren voor het gehele team.

Na een kennismakingsgesprek met de directie wordt het specifieke onderwerp van de training vastgesteld. Er wordt een trainingsprogramma vastgesteld en uitgevoerd. Na de training vindt er een evaluatie met het team en met de directie plaats. Tarieven  op aanvraag.