Op Pinterest zag ik dit plaatje voorbij komen. Een vriendin van me, Hinke, vroeg me of en hoe dit in het Nederlands vertaald kon worden. Die uitdaging ben ik dus maar aangegaan.

Dit heb ik ervan gemaakt. Wat vind je ervan? Het is in ieder geval een hele uitdaging om bij alles wat je zegt na te gaan of het behulpzaam, echt, zachtmoedig, inspirerend en nodig is. We moeten er op letten wat we tegen anderen zeggen en ook wat we over anderen zeggen.

Roddelen gebeurt zo vaak en heeft soms grote gevolgen voor de persoon over wie geroddeld wordt. Onder roddelen versta ik dat je negatief spreekt over anderen.  Je vertelt negatieve dingen om anderen uit te sluiten, te kwetsen, te pesten vaak met als bijkomend (soms onbewust doel) om jezelf belangrijker of beter te laten lijken.

Je hoort wel eens het begrip ‘positieve roddel’ (waarbij iemand in afwezigheid van de besproken persoon iets positief over hem/ haar zegt) maar dit komt in de praktijk veel minder voor. Dus voor je met of over iemand spreekt:

BEZIN en vraag je af of hetgene je zegt behulpzaam, echt, zachtmoedig, inspirerend en nodig is! Als iedereen dat een beetje meer zou doen, zouden we automatisch aardiger met elkaar omgaan!